रिमा रविंद्र शेवडे

संगणक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED, MSCIT
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 14-09-1995
सेवेचा कालावधी 26
संपर्क क्रमांक 7066481606
ईमेल reemashevade1234@gmail.com
पत्ता गोखले नाका, रत्नागिरी
शालेय खाते संगणक विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी