श्री. विशाल विकास कदम

प्रयोगशाळा सहाय्यक

कार्यक्षेत्र प्रयोगशाळा
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता HSC
व्यावसायिक पात्रता
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 01-10-2009
सेवेचा कालावधी 12
संपर्क क्रमांक 9673874370
ईमेल kadamv998@gmail.com
पत्ता घर नंबर २५/७०, पितृस्मृति साई चौक, कोकण नगर, मझगाव रोड, रत्नागिरी
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी