सौ. पल्लवी ऋषिकेश शेट्ये

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.Sc
व्यावसायिक पात्रता B.ED, MSCIT
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय गणित, विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय शारिरीक शिक्षण, संरक्षण शास्त्र, जलसुरक्षा
नेमणूकीचा दिनांक 01-10-2010
सेवेचा कालावधी 12
संपर्क क्रमांक 9561440707
ईमेल pallavighosale1988@gmail.com
पत्ता घ. क्र. १२७७ मु. पो. शेट्येवाडी, शिरगाव, ता. जि. रत्नागिरी
शालेय खाते विक्री विभाग, परीक्षा विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी