श्री. सुदेश गणपत निवळकर

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, इतिहास
अध्यापनाचे श्रेणी विषय शारिरीक शिक्षण
नेमणूकीचा दिनांक 24-11-2014
सेवेचा कालावधी 8
संपर्क क्रमांक 9730508675
ईमेल sudeshnivalkar12@gmail.com
पत्ता शांतीनगर नाचणे रत्नागिरी
शालेय खाते स्पर्धा विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी