श्री. किरण सदाशिव वासावे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी, 10 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.Sc
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय गणित, विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय जलसुरक्षा
नेमणूकीचा दिनांक 19-06-2008
सेवेचा कालावधी 14
संपर्क क्रमांक 8766962286
ईमेल kiranwasave@gmail.com
पत्ता मु. पो. जांभारी. ता. जि. रत्नागिरी
शालेय खाते शिक्षक सभा अहवाल
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग प्रसिद्धी विभाग
राबविलेले उपक्रम Come and learn physics
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम गणित छंद मंडळ
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग मतीमंद विद्यार्थ्यांना मोफत अन्न वाटप
अन्य उल्लेखनीय बाबी