श्री. युवराज सुभाष महाले

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.A.
व्यावसायिक पात्रता D.Ed
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, इंग्रजी, इतिहास
अध्यापनाचे श्रेणी विषय Scout
नेमणूकीचा दिनांक 17-07-2011
सेवेचा कालावधी 11
संपर्क क्रमांक 9404994871
ईमेल yuvrajmahale13@gmail.com
पत्ता स्वप्नपूर्ती निवास- सौ.शैलजा सावंत (समर्थ डेअरी जवळ) थिबा पॅलेस रोड, रत्नागिरी.
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग स्कॉलरशिप मार्गदर्शन
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी