श्री. प्रशांत दिवाकर कनगुटकर

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता D.Ed, B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय हिंदी
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 21-08-1999
सेवेचा कालावधी 23
संपर्क क्रमांक 8149530636
ईमेल pkangutakar@gmail.com
पत्ता अरिहंत सिटी प्राइड, मजिंडा बी विंग, शिवाजी नगर, रत्नागिरी
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग नवोदय परीक्षा मार्गदर्शन
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी