सौ.वीणा शाम काजरेकर

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी, 10 वी, शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय इतिहास, Sanskrit
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 12-01-2008
सेवेचा कालावधी 14
संपर्क क्रमांक 9730218820
ईमेल Kajarekarveena@gmail.com
पत्ता घर नंबर 3713 ड, सदानंद वाडी, मांडवी, रत्नागिरी
शालेय खाते पारितोषिक विभाग, शिक्षक सभा अहवाल, सहल विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग संस्कृत विभाग प्रमुख
राबविलेले उपक्रम गुरुपौर्णिमा कार्यक्रम, संस्कृत दिन कार्यक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम संस्कृत संभाषण वर्ग, संस्कृत विषयाचे विविध कार्यक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग संस्कृत भारती कोकण प्रांत यातील गोवा राज्याच्या देववाणी अभ्यासक्रम तसेच परीक्षा .
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग संस्कृत भारती संस्था दिल्ली सदस्य, संस्कृत भाषा प्रचार प्रसार कार्य विविध उपक्रमात सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी बालभारती पुणे , इ. 8 वी पुस्तक निर्माण प्रक्रियेत सहभाग ,Participated in the world Sanskrit Exhibition Bangalore, Participated in world Sanskrit Conference in Delhi