प्रियांका चैतन्य सुर्वे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी, 10 वी, शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.Sc
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 08-09-2019
सेवेचा कालावधी 3
संपर्क क्रमांक 8830650277
ईमेल priyankasawardekar8@gmail.com
पत्ता Dwarka, Nachne road, Shantinagar
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी Bharatnatyam Third exam cleared