श्री. संपत भाऊराव पाटील

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता D.Ed
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, इतिहास
अध्यापनाचे श्रेणी विषय कार्यानुभव
नेमणूकीचा दिनांक 27-07-1999
सेवेचा कालावधी 23
संपर्क क्रमांक 9604646838
ईमेल sampatpatil050@gamil.com
पत्ता संस्कृती गार्डन, डी-8, शिवाजीनगर रत्नागिरी
शालेय खाते प्रसिद्धी विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग NMMS, पारितोषिक वितरण
राबविलेले उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी काव्यवाचन व काव्यलेखन मार्गदर्शन
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी