श्री. मारुती पुंडलीकराव बिरादार

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी , 10 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.Sc
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 16-06-2006
सेवेचा कालावधी 16
संपर्क क्रमांक 7588547482
ईमेल biradarharshravi8@gmail.com
पत्ता नाचणे रत्नागिरी
शालेय खाते विज्ञान विषय प्रमुख पर्यावरण प्रमुख, inspired award प्रमुख
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग विज्ञान छंद मंडळ
राबविलेले उपक्रम संज्ञा, रेणुसूत्र पाठांतर, आकृत्या काढण्याचे कौशल्य विकसित करणे.
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम संज्ञा पाठांतर स्पर्धा
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग शैक्षणिक वैज्ञानिक सहली, कारखान्यांना भेटी
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग शालेय निधी संकलनात मदत
अन्य उल्लेखनीय बाबी