सायली संजय देशपांडे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, हिंदी, विज्ञान
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 19-06-2019
सेवेचा कालावधी 3
संपर्क क्रमांक 9767671388
ईमेल sayalideshpande977@gmail.com
पत्ता शांती रेसिडेन्सी, ब्लॉक नं ४, अभ्युदय नगर, नाचणे रोड, रत्नागिरी
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी