संजना भगवान डोईफोडे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी , 10 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय हिंदी, इतिहास
अध्यापनाचे श्रेणी विषय जलसुरक्षा
नेमणूकीचा दिनांक 17-06-2003
सेवेचा कालावधी 19
संपर्क क्रमांक 9309174806
ईमेल sanjanadoiehode1978gmail@gmail.com
पत्ता A-7 ,Ruprajat park, Shivajinagar ,Ratnagiri
शालेय खाते स्पर्धा विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग स्वराज्य सभा
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी