श्री. रमेश नवनाथ ढोले

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी , 10 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता B.Sc
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय गणित
अध्यापनाचे श्रेणी विषय जलसुरक्षा
नेमणूकीचा दिनांक 01-02-2001
सेवेचा कालावधी 21
संपर्क क्रमांक 9404685524
ईमेल rndhole1976@gmail.com
पत्ता 2 , सिद्धीविनायक अपार्टमेंट, नाचणे रोड , रत्नागिरी.
शालेय खाते NTS- परीक्षा
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग बक्षीस विभाग
राबविलेले उपक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी