श्री. राहुल यशवंत कांबळे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 9 वी , 10 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार I I H M TEACHER PAR EXCELLENCE
अध्यापनाचे विषय इंग्रजी, भूगोल
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 01-02-2001
सेवेचा कालावधी 22
संपर्क क्रमांक 9405909335
ईमेल kamblerahul16317@gmail.com
पत्ता कमल, अष्टविनायक सो. साईनगर, कुवारबाव, रत्नागिरी, 415639
शालेय खाते स्वराज्य सभा विभाग
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग व्यवसाय मार्गदर्शन विभाग
राबविलेले उपक्रम इ. नववी व दहावी करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रम
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग इयत्ता १० वी इंग्रजी विषयाचे मार्गदर्शन (कै. अ. आ. देसाई विद्यालय हातखंबा)
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग रक्तदान शिबिरात सहभाग, कोविड योद्धा
अन्य उल्लेखनीय बाबी