श्री. पंकज अशोक जोशी

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी, शिर्के प्रशाला गुरुकुल
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, इतिहास, भूगोल
अध्यापनाचे श्रेणी विषय
नेमणूकीचा दिनांक 01-07-2019
सेवेचा कालावधी
संपर्क क्रमांक 9923818433
ईमेल pj1587@gmail.com
पत्ता मु.पो.कोतवडे, ता.जि.रत्नागिरी. पिन कोड ४१५६१७
शालेय खाते
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम गुरुकुल प्रकल्प यामधील विविध उपक्रम यशस्वीपणे मुलांसह केले आहेत.
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग विविध स्पर्धेसाठी ( वक्तृत्व स्पर्धा,निबंध स्पर्धा , पोस्टर इ.) मुलांबरोबर स्वतः सहभागी होतो.
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग
अन्य उल्लेखनीय बाबी