श्री. संजय यशवंत आयरे

सहाय्यक शिक्षक

कार्यक्षेत्र शिर्के प्रशाला 5 वी ते 8 वी
संस्था स्तरावरील पद
शै.पात्रता M.A
व्यावसायिक पात्रता B.ED
प्राप्त पुरस्कार
अध्यापनाचे विषय मराठी, इतिहास
अध्यापनाचे श्रेणी विषय Scout
नेमणूकीचा दिनांक 20-08-2002
सेवेचा कालावधी 19
संपर्क क्रमांक 9403105900
ईमेल sanjayyashvant79@gmail.com
पत्ता shivalay Apprt B 12, Zadgaon, Ratnagiri
शालेय खाते परिपाठ, Bds, Scout
सदस्यत्व असलेला अन्य विभाग
राबविलेले उपक्रम राज्यपुरस्कार, राष्ट्रपतीपुरस्कार
राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम
शालाबाह्य शैक्षणिक उपक्रमातील सहभाग पथनाट्य सादरीकरण
शालाबाह्य सामाजिक उपक्रमातील सहभाग कोव्हिड योद्धा
अन्य उल्लेखनीय बाबी